Terms & Conditions

Användarvillkor för https://player-zone.com/
Introduktion
Dessa standardvillkor för webbplatser, skrivna på denna webbsida, ska styra din användning av vår webbplats, https://player-zone.com/, som är tillgänglig på https://player-zone.com/.

Dessa villkor ska tillämpas fullt ut och påverka din användning av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats godkände du att acceptera alla villkor som anges här. Du får inte använda denna webbplats om du inte håller med om någon av dessa standardvillkor för webbplatser. Dessa villkor har genererats med hjälp av Terms And Conditions Sample Generator.

Minderåriga eller personer under 18 år får inte använda denna webbplats.

Immateriella rättigheter
Förutom det innehåll du äger, enligt dessa villkor äger https://player-zone.com/ och/eller dess licensgivare alla immateriella rättigheter och material som finns på denna webbplats.

Du beviljas en begränsad licens endast för att visa materialet som finns på denna webbplats.

Begränsningar
Du är specifikt begränsad från allt följande:

Publicera något webbplatsmaterial i något annat media;
Sälja, underlicensiera och/eller på annat sätt kommersialisera något webbplatsmaterial;
Offentligt framföra och/eller visa något webbplatsmaterial;
Använda denna webbplats på något sätt som är eller kan vara skadligt för denna webbplats;
Använda denna webbplats på något sätt som påverkar användarens åtkomst till denna webbplats;
Använda denna webbplats i strid med tillämpliga lagar och förordningar, eller på något sätt som kan orsaka skada på webbplatsen, eller på någon person eller affärsenhet;
Delta i någon datautvinning, datainsamling, datauttag eller någon annan liknande aktivitet i relation till denna webbplats;
Använda denna webbplats för att delta i någon reklam eller marknadsföring.
Vissa områden på denna webbplats är begränsade från att åtkommas av dig och https://player-zone.com/ kan ytterligare begränsa din åtkomst till alla områden på denna webbplats, när som helst, efter eget gottfinnande. Alla användar-ID och lösenord du kan ha för denna webbplats är konfidentiella och du måste också upprätthålla konfidentialitet.

Ditt innehåll
I dessa standardvillkor för webbplatser betyder “Ditt innehåll” alla ljud-, videotext-, bild- eller annat material du väljer att visa på denna webbplats. Genom att visa ditt innehåll ger du https://player-zone.com/ en icke-exklusiv, världsomspännande oåterkallelig, underlicensierbar licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera det i alla medier.

Ditt innehåll måste vara ditt eget och får inte invadera någon tredje parts rättigheter. https://player-zone.com/ förbehåller sig rätten att ta bort allt ditt innehåll från denna webbplats när som helst utan föregående meddelande.

Inga garantier
Denna webbplats tillhandahålls “som den är”, med alla fel, och https://player-zone.com/ uttrycker inga representationer eller garantier, av något slag, relaterade till denna webbplats eller materialet som finns på denna webbplats. Inget innehåll på denna webbplats ska heller tolkas som rådgivning till dig.

Ansvarsbegränsning
I inget fall ska https://player-zone.com/, eller någon av dess befattningshavare, direktörer och anställda hållas ansvariga för något som uppstår ur eller på något sätt är relaterat till din användning av denna webbplats oavsett om sådant ansvar är under kontrakt. https://player-zone.com/, inklusive dess befattningshavare, direktörer och anställda ska inte hållas ansvariga för någon indirekt, följd- eller särskild ansvarighet som uppstår ur eller på något sätt är relaterat till din användning av denna webbplats.

Skadeersättning
Du ersätter härmed till fullo https://player-zone.com/ från och mot alla och/eller alla skulder, kostnader, krav, orsaker till handling, skador och utgifter som uppstår på något sätt relaterat till ditt brott mot någon av bestämmelserna i dessa villkor.

Avskiljbarhet
Om någon bestämmelse i dessa villkor befinns vara ogiltig enligt någon tillämplig lag, ska sådana bestämmelser raderas utan att påverka de återstående bestämmelserna häri.

Ändring av villkor
https://player-zone.com/ har rätt att revidera dessa villkor när som helst som den finner lämpligt, och genom att använda denna webbplats förväntas du att granska dessa villkor regelbundet.

Tilldelning
https://player-zone.com/ får tilldela, överföra och underentreprenad sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor utan någon anmälan. Du är dock inte tillåten att tilldela, överföra eller underentreprenad några av dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor.

Hela avtalet
Dessa villkor utgör hela avtalet mellan https://player-zone.com/ och dig i förhållande till din användning av denna webbplats och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser.

Tillämplig lag och jurisdiktion
Dessa villkor kommer att regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten se, och du underkastar dig den icke-exklusiva jurisdiktionen av delstats- och federala domstolar som finns i se för lösning av eventuella tvister.